Năm thứ 15

Vậy là chỉ còn khoảng hơn chục ngày nữa, một năm học mới dài đằng đẵng sẽ bắt đầu. Cũng chỉ còn nốt ngày hôm nay, tôi sẽ phải tạm chia tay với môi trường làm Toán chuyên nghiệp đầu tiên mà tôi có cơ hội đến làm việc trong 4 tháng đã qua. Được làm quen với những con người với những tư duy và đam mê Toán học mạnh mẽ, mà đa phần trong số đó còn ít tuổi hơn tôi. Hôm rồi, có người nói rằng năm nay tôi bận làm ở VIASM nên việc dạy các đội tuyển bài không còn được hay. Nếu điều đó tôi nghe những năm trước đây, nó sẽ khiến tôi dằn vặt, bực tức hay nghi ngờ chính bản thân mình. Giờ đây, tôi đón nhận điều đó nhẹ nhàng. Tôi hiểu được nhận thức của đa phần giáo viên Toán phổ thông ở đâu, những người mà tôi quen biết, do đó tôi chỉ mỉm cười. Tôi vẫn đang thay đổi và đây đã là năm thứ 15 tôi đi dạy chuyên Toán, mỗi năm ấy trước đây tôi luôn làm việc cật lực. Tôi thầm cảm ơn may mắn đã đến với mình. Được làm việc trong môi trường học thuật cao, với nhiều người giỏi, mong ước giờ đây ngay trong năm học này là có thể tận dụng được nhiều thời gian rảnh rỗi, để học tập và nghiên cứu tốt hơn. Khoảng 2 năm nữa là đến 2018, một khoảng thời gian đủ lâu, tôi vừa mong nó đến nhanh, vừa mong nó hãy từ từ đến, để khi ấy, tôi muốn mình không  lãng phí những trải nghiệm ấy, để tiếp tục được tiến bộ.

Hẹn gặp mày nhé 2018!

Advertisements

Publications

  1. N. M. Chuong, H. D. Hung: Maximal functions and weighted norm inequalities on local fields, Appl. Comput. Harmon. Anal., Vol.29, No.3, 272–286 (2010). SCI.
  2. N. M. Chuong, H. D. Hung: Muckenhoupt’s weight problem and vector valued maximal inequalities over local fields, p-Adic Numb. Ultrametric Anal. Appl., Vol.2, no.2, 305–321 (2010). MathScinet.
  3. N. M. Chuong, H. D. Hung: Bounds of weighted Hardy-Cesàro operators on weighted Lebesgue and BMO spaces, Integral Transforms Spec. Funct., Vol.25, no.9, 697-710 (2014) SCIE.
  4. H. D. Hung: The p-adic weighted Hardy-Cesàro operator and an application to discrete Hardy inequalities, J. Math. Anal. Appl., Vol.409, 868-879 (2014). SCI.
  5. H. D. Hung, L. D. Ky: Endpoint estimates for commutators of pseudo-differential operators, Taiwanese J. Math, Vol.19, no. 4, 1097-1109 (2015). SCI.
  6. H. D. Hung, L. D. Ky: New weighted multilinear operators and commutators of Hardy-Cesàro type, Acta Mathematica Scientia, Vol. 35B, no. 6 , 1411-1425 (2015). SCIE.
  7. N. M. Chuong, H. D. Hung, N. T. Hong: Bounds of p-adic weighted Hardy-Cesàro operators and their commutators on p-adic weighted spaces of Morrey types, p-Adic Numbers Ultrametric Anal. Appl., Vol.8, no.1, 30-43 (2016). MathScinet.
  8. D. T. Duc, H. D. Hung, L. D. Ky: On weak *-convergence in the localized Hardy spaces H1ho and its applications, Taiwanese J. Math., Vol.20, no.4, 897-907 (2016), SCI.
  9. N. M. Chuong, D. V. Duong, H. D. Hung: Bounds for the weighted Hardy-Cesàro operator and its commutator on weighted Morrey-Herz type spaces, Zeitschrift für Analysis und ihre Anwendungen/Journal of Analysis and its Applications, To appear in Vol. 35, no.4 (2016). SCIE.
  10. H. D. Hung, D. Q. Huy, L. D. Ky:  A note on weak *-convergence in h^1(\mathbb R^d), Annals of Functional Analysis (Accepted for publication) (2016) SCIE.

About me

My name is Hung. I was born in 1980, Hai Phong city (Vietnam). In 1997 I graduated high school and at that same year, I started as a math student at Hanoi National University of Education. I obtained my MSc degrees from that university in 2003. In 2013, I received my Ph.D. from Institute of Mathematics, Vietnam Academy of Science and Technology,  under the supervision of Professor Nguyen Minh Chuong.  From 2002 up to now I am a Lecturer at High School for Gifted Students,  Hanoi National University of Education. I am very interested in teaching High school Mathematics and training Math Olympiad problems.  From  2007 up to now, I was invited to give lectures to the IMO Training Camp for Vietnamese team. From 2010-2014, I am the Math Olympiad Head teacher at  High School for Gifted Students,  Hanoi National University of Education. My current research interests are in studying the following:  Hardy’s inequalities, boundedness of classical operators on functional spaces, theory of Hardy spaces, real and complex Harmonic Analysis.